تغییر بد موقع مدیریت استق


Signatures:
  8 (Goal: 5,000)

Petitioning: تغییر مدیریت سازمان تربی

Petitioner: Steghlale ghahreman started on June 2, 2010

تغییر بد موقع مدیریت استق

دوستان با توجه به تغییر بد موقع مدیریت استقلال و اینکه این تغییر اصلا جنبه ورزشی نداشته و در بدترین زمان ممکنه صورت گرفته که نتیجه آن عدم بستن یک تیم خوب برای فصل بعد و نابودی استقلال تهران برای فصل بعد است که نتیجه آن افردگی بیش از15 میلیون طرفدار استقلال که بخش عظیمی از جامعه رو تشکیل میدهند است لازم میدانیم با این اعتراض هدف برکناری مدیر تربیت بدنی که یک پرسپولیسی دو آتیشه است و قصدش نابودی استقلال است را داشته باشیم.
با تشکر یکی از طرفداران استقلال ایران